Webmaster © Mats Svensson  2024 07-15

Välkommen

F 17 Kamratförening verkar för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan före detta och för närvarande anställda vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison och bidrar till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison..
 Läs mer Läs mer
Skall du besöka F 17? Läs informationen om inpassering till flottiljen.
F17 Kamratförening säljer jubileumsboken “Från B3 till Gripen”. Kostnad 100:- plus eventuellt porto. Kontakta kamratföreningen via mail:
F 17 Kamratförening
Officerssällskapet Bredåkrahed Kamratföreningens medlemmar har nu möjlighet att söka medlemskap i Officerssällskapet Bredåkrahed. Därmed får du utnyttja sällskapets aktiviteter och priser på mässen. Medlemsavgiften är 200:- /år. Beloppet betalas till bankgiro: 5389-6171 eller swish: 1232287241. Ange för- och efternamn samt Kamratföreningen. Styrelsen.
PÅMINNELSE! Vid kontroll av inbetalda medlemsavgifter visade det sig att det för tillfället är 58 stycken som inte betalt in avgiften till föreningen! Var vänlig och kontrollera att ni har gjort er inbetalning, om betalning inte skett vid en senare kontroll, kommer det att medföra att man blir struken som medlem! Vi hoppas och tror att de som ännu inte betalt vill kvarstå som medlemmar i föreningen? Om man inte vill stå kvar som medlem, vänligen meddela styrelsen detta. De som inte betalar medlemsavgift är hedersmedlem och ständig medlem. Övriga betalar årsavgift! Styrelsen
Regionavdelning till Svensk Flyghistorisk Förening.
F 17 Kamratförening

Välkommen

F 17 Kamratförening verkar för vidmakt-hållandet och stärkandet av samhörigheten mellan före detta och för närvarande anställda vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison och bidrar till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison.
 Läs mer Läs mer
Skall du besöka F 17? Läs informationen om inpassering till flottiljen.
F17 Kamratförening säljer jubileumsboken Från B3 till Gripen. Kostnad 100:- plus eventuellt porto. Kontakta kamratföreningen via mail till:
Föreningen Föreningen Föreningen Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Bredåkrabladet Bredåkrabladet Bredåkrabladet Medlemskap Medlemskap Föreningen Medlemskap Anmälan Anmälan Aktiviteter Anmälan Traditionsrum Traditionsrum Bredåkrabladet Traditionsrum Tillbakablick Tillbakablick Aktiviteter Anmälan Tillbakablick
Officerssällskapet Bredåkrahed Kamratföreningens medlemmar har nu möjlighet att söka medlemskap i Officerssällskapet Bredåkrahed. Därmed får du utnyttja sällskapets aktiviteter och priser på mässen. Medlemsavgiften är 200:- /år. Beloppet betalas till bankgiro: 5389-6171 eller swish: 1232287241. Ange för- och efternamn samt Kamratföreningen. Styrelsen.
PÅMINNELSE! Vid kontroll av inbetalda medlemsavgifter visade det sig att det för tillfället är 58 stycken som inte betalt in avgiften till föreningen! Var vänlig och kontrollera att ni har gjort er inbetalning, om betalning inte skett vid en senare kontroll, kommer det att medföra att man blir struken som medlem! Vi hoppas och tror att de som ännu inte betalt vill kvarstå som medlemmar i föreningen? Om man inte vill stå kvar som medlem, vänligen meddela styrelsen detta. De som inte betalar medlemsavgift är hedersmedlem och ständig medlem. Övriga betalar årsavgift! Styrelsen
Regionavdelning till Svensk Flyghistorisk Förening.