Välkommen !

F 17 Kamratförening verkar för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan före detta och för närvarande anställda vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison och bidrar till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison..
F 17 Kamratförenings resa till Rostock är inställd på grund av för få anmälningar.
Årsmötet 2018 F 17 KAMRATFÖRENING kallar härmed sina medlemmar till årsmöte torsdagen den 22 mars 2018 kl 1800  1800 - ca 1900.  Plats. Aulan F17.

Veteranträff genomförd vid Blekinge Flygflottilj den 8 februari

Estoniakatastrofen den 28 september 1994

Jan Landin, Lars-Åke Hellblad och

Anders Isacsson på H 97.

Navigatören Lars Flemström

saknas på bilden.

Ytbärgare på H 97 Patrik Nilsson,

idag chefsytbärgare på

Sjöfartsverket

Jan Landin och Patrik Nilsson

989 personer var ombord på Estonia när hon lämnade Tallin för att gå mot Stockholm. Bara 137 personer kom i land. 15 av dem räddades av besättningen på helikoptern H 97, som var den första svenska räddningshelikoptern på plats efter katastrofen när färjan gick under. – Vi kände redan när vi kom ut att det här inte skulle sluta lyckligt, säger ytbärgaren Patrik Nilsson från blekingska Asarum som var 19 år när han sänktes ned över det rytande havet där människor kämpade för sina liv.
Befälhavaren på helikoptern H 97 Jan Landin och Ytbärgaren Patrik Nilsson berättade om sitt deltagande och insatser vid Estoniakatastrofen 1994
Webmaster:  Mats Svensson
F 17 F 17 Kamratförening 2018 03 23
Senaste uppdatering:

Välkommen !

F 17 Kamratförening verkar för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan före detta och för närvarande anställda vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison och bidrar till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison..
F 17 Kamratförening resa till Rostock inställd på grund av för få anmälningar.
Årsmötet 2018 F 17 KAMRATFÖRENING Kallar härmed sina medlemmar till årsmöte torsdagen den 22 mars 2018 kl 1800  1800 - ca 1900.  Plats. Aulan F17.

Veteranträff genomförd vid Blekinge Flygflottilj

den 8 februari

Estoniakatastrofen den 28 september 1994

Jan Landin, Lars-Åke Hellblad och Anders Isacsson på H 97.

Navigatören Lars Flemström saknas på bilden.

Ytbärgare på H 97 Patrik Nilsson, idag chefsytbärgare

på Sjöfartsverket.

Jan Landin och Patrik Nilsson.

989 personer var ombord på Estonia när hon lämnade Tallin för att gå mot Stockholm. Bara 137 personer kom i land. 15 av dem räddades av besättningen på helikoptern H 97, som var den första svenska räddningshelikoptern på plats efter katastrofen när färjan gick under. Vi kände redan när vi kom ut att det här inte skulle sluta lyckligt, säger ytbärgaren Patrik Nilsson från blekingska Asarum som var 19 år när han sänktes ned över det rytande havet där människor kämpade för sina liv.
Befälhavaren på helikoptern H 97 Jan Landin och Ytbärgaren Patrik Nilsson berättade om sitt deltagande och insatser vid Estoniakatastrofen 1994
Webmaster:  Mats Svensson
F 17 Kamratförening
F 17 2018 03 23
Senaste uppdatering: