F 17 Kamratförening
F 17

Välkommen

F 17 Kamratförening verkar för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan före detta och för närvarande anställda vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison och bidrar till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison..
Webmaster © Mats Svensson  2022-01-28
F17 Kamratförenings verksamhetsplan 2022 Läs mer här.
F 17 Kamratförening F 17

Välkommen

F 17 Kamratförening verkar för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan före detta och för närvarande anställda vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison och bidrar till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison..
F17 Kamratförenings verksamhetsplan 2022 Läs mer här.