F 17 Kamratförening
Webmaster © Mats Svensson  2023-01-18

Välkommen

F 17 Kamratförening verkar för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan före detta och för närvarande anställda vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison och bidrar till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison..
Quintus 72 Regionavdelning till Svensk Flyghistorisk Förening.
Kamratföreningens aktiviteter 2023
 Läs mer Läs mer
Skall du besöka F 17? Läs informationen om inpassering till flottiljen.
Läs mer Läs mer
Den första spaningsviggen landade på F17 1978. I spaningsdivisionen ingick både SF37 och SH 37, SF med kameranos och SH avsedd för havsövervakning med radar och kamerakapsel. SH37 var som spaningsflygplan operativ i flygvapnet under 21 år och avvecklades slutligen 1996. Tjugofem (25) SH37 levde sedan vidare efter modifiering vid Saab i versionen AJSH37.
Spaningsdivision till F 17
Lite mer om spaningsdivisionen Quintus Blå
Se mer här Se mer här
F 17 F 17
F 17 Kamratförening

Välkommen

F 17 Kamratförening verkar för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan före detta och för närvarande anställda vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison och bidrar till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison..
Quintus 72 Regionavdelning till Svensk Flyghistorisk Förening.
Kamratföreningens aktiviteter 2023
 Läs mer Läs mer
Skall du besöka F 17? Läs informationen om inpassering till flottiljen.
Läs mer Läs mer
Den första spaningsviggen landade på F17 1978. I spaningsdivisionen ingick både SF37 och SH 37, SF med kameranos och SH avsedd för havsövervakning med radar och kamerakapsel. SH37 var som spaningsflygplan operativ i flygvapnet under 21 år och avvecklades slutligen 1996. Tjugofem (25) SH37 levde sedan vidare efter modifiering vid Saab i versionen AJSH37.
Spaningsdivision till F 17
Lite mer om spaningsdivisionen Quintus Blå
Se mer här Se mer här