Välkommen !

F 17 Kamratförening verkar för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan före detta och för närvarande anställda vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison och bidrar till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison..

Veteranträff genomförd vid Blekinge Flygflottilj den 8 februari

Estoniakatastrofen den 28 september 1994

Jan Landin, Lars-Åke Hellblad och

Anders Isacsson på H 97.

Navigatören Lars Flemström

saknas på bilden.

Ytbärgare på H 97 Patrik Nilsson,

idag chefsytbärgare på

Sjöfartsverket

Jan Landin och Patrik Nilsson

989 personer var ombord på Estonia när hon lämnade Tallin för att gå mot Stockholm. Bara 137 personer kom i land. 15 av dem räddades av besättningen på helikoptern H 97, som var den första svenska räddningshelikoptern på plats efter katastrofen när färjan gick under. – Vi kände redan när vi kom ut att det här inte skulle sluta lyckligt, säger ytbärgaren Patrik Nilsson från blekingska Asarum som var 19 år när han sänktes ned över det rytande havet där människor kämpade för sina liv.
Befälhavaren på helikoptern H 97 Jan Landin och Ytbärgaren Patrik Nilsson berättade om sitt deltagande och insatser vid Estoniakatastrofen 1994
Webmaster:  Mats Svensson
F 17 F 17 Kamratförening 2018 09 15
F 17 Kamratförening besökte 3. helikopterskvadronen, där vi fick en orientering och visning av den nya hangaren samt om skvadronens organisation, uppgifter och verksamhet. Ett stort tack till 3.Hkpskvadronen för ett mycket intressant besök.
Kamratföreningen besökte 3. Helikopterskvadronen
Foto: Mats Svensson
Dataskyddsförordningen, kallad GDPR (General Data Protection Regulation) gäller från och med den 25 maj Den styr hur företag, organisationer, klubbar sparar och använder information som innehåller personuppgifter. Det blir med andra ord ännu viktigare att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och transparent sätt. Det betyder till exempel att du som medlem alltid har rätt att veta vilka uppgifter som finns sparade om dig och på vilket sätt de används. Du har också möjlighet att rätta den information som finns sparad och hur den används som exempel i en medlemsmatrikel.
GDPR
Dataskyddsförordningen, kallad GDPR (General Data Protection Regulation) gäller från och med den 25 maj Den styr hur företag, organisationer, klubbar sparar och använder information som innehåller personuppgifter. Det blir med andra ord ännu viktigare att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och transparent sätt. Det betyder till exempel att du som medlem alltid har rätt att veta vilka uppgifter som finns sparade om dig och på vilket sätt de används. Du har också möjlighet att rätta den information som finns sparad och hur den används som exempel i en medlemsmatrikel.

Välkommen !

F 17 Kamratförening verkar för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan före detta och för närvarande anställda vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison och bidrar till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison..

Veteranträff genomförd vid Blekinge Flygflottilj

den 8 februari

Estoniakatastrofen den 28 september 1994

Jan Landin, Lars-Åke Hellblad och Anders Isacsson på H 97.

Navigatören Lars Flemström saknas på bilden.

Ytbärgare på H 97 Patrik Nilsson, idag chefsytbärgare

på Sjöfartsverket.

Jan Landin och Patrik Nilsson.

989 personer var ombord på Estonia när hon lämnade Tallin för att gå mot Stockholm. Bara 137 personer kom i land. 15 av dem räddades av besättningen på helikoptern H 97, som var den första svenska räddningshelikoptern på plats efter katastrofen när färjan gick under. Vi kände redan när vi kom ut att det här inte skulle sluta lyckligt, säger ytbärgaren Patrik Nilsson från blekingska Asarum som var 19 år när han sänktes ned över det rytande havet där människor kämpade för sina liv.
Befälhavaren på helikoptern H 97 Jan Landin och Ytbärgaren Patrik Nilsson berättade om sitt deltagande och insatser vid Estoniakatastrofen 1994
Webmaster:  Mats Svensson
F 17 Kamratförening
F 17 2018 09 15
Årsmötet 2018 F 17 KAMRATFÖRENING genomförde sitt årsmöte torsdagen den 22 mars. Ett 60-tal deltagare fanns på  plats i F 17 aula och på den efterföljande ärtmiddagen på den nyrenoverade Bredåkramässen.
F 17 Kamratförening besökte 3. helikopterskvadronen, där vi fick en orientering och visning av den nya hangaren samt om skvadronens organisation, uppgifter och verksamhet. Ett stort tack till 3.Hkpskvadronen för ett mycket intressant besök.
Kamratföreningen besökte 3. Helikopterskvadronen
Dataskyddsförordningen, kallad GDPR (General Data Protection Regulation) gäller från och med den 25 maj Den styr hur företag, organisationer, klubbar sparar och använder information som innehåller personuppgifter. Det blir med andra ord ännu viktigare att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och transparent sätt. Det betyder till exempel att du som medlem alltid har rätt att veta vilka uppgifter som finns sparade om dig och på vilket sätt de används. Du har också möjlighet att rätta den information som finns sparad och hur den används som exempel i en medlemsmatrikel.
GDPR
Läs mer om GDPR