Webmaster © Mats Svensson  2024 05 08

Välkommen

F 17 Kamratförening verkar för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan före detta och för närvarande anställda vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison och bidrar till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison..
Quintus 72 Regionavdelning till Svensk Flyghistorisk Förening.
 Läs mer Läs mer
Skall du besöka F 17? Läs informationen om inpassering till flottiljen.
F17 Kamratförening säljer jubileumsboken “Från B3 till Gripen”. Kostnad 100:- plus eventuellt porto. Kontakta kamratföreningen via mail:
F 17 Kamratförening
Officerssällskapet Bredåkrahed Kamratföreningens medlemmar har nu möjlighet att söka medlemskap i Officerssällskapet Bredåkrahed. Därmed får du utnyttja sällskapets aktiviteter och priser på mässen. Medlemsavgiften är 200:- /år. Beloppet betalas till bankgiro: 5389-6171 eller swish: 1232287241. Ange för- och efternamn samt Kamratföreningen. Styrelsen.
Veterandagen F 17 29 maj F 17 kommer i år hålla Veterandagen i Ronneby Brunnspark som föregående år.  Föreläsning på Soft Center med start 13.00 där det bjuds på fika. Ceremonin startar 17.00 Intresserade som vill vara med på föredraget eller bara närvara kan anmäla sig till Ulf Alderlöf. Tfn 0708 578 935 Epost  ulf.alderlof@gmail.com
F 17 Kamratförening

Välkommen

F 17 Kamratförening verkar för vidmakt- hållandet och stärkandet av samhörigheten mellan före detta och för närvarande anställda vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison och bidrar till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison..
 Läs mer Läs mer
Skall du besöka F 17? Läs informationen om inpassering till flottiljen.
F17 Kamratförening säljer jubileumsboken Från B3 till Gripen. Kostnad 100:- plus eventuellt porto. Kontakta kamratföreningen via mail till:
Föreningen Föreningen Föreningen Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Bredåkrabladet Bredåkrabladet Bredåkrabladet Medlemskap Medlemskap Föreningen Medlemskap Anmälan Anmälan Aktiviteter Anmälan Traditionsrum Traditionsrum Bredåkrabladet Traditionsrum
Quintus 72 Regionavdelning till Svensk Flyghistorisk Förening.
Tillbakablick Tillbakablick Aktiviteter Anmälan Tillbakablick
Officerssällskapet Bredåkrahed Kamratföreningens medlemmar har nu möjlighet att söka medlemskap i Officerssällskapet Bredåkrahed. Därmed får du utnyttja sällskapets aktiviteter och priser på mässen. Medlemsavgiften är 200:- /år. Beloppet betalas till bankgiro: 5389-6171 eller swish: 1232287241. Ange för- och efternamn samt Kamratföreningen. Styrelsen.
Veterandagen F 17 29 maj F 17 kommer i år hålla Veterandagen i Ronneby Brunnspark som föregående år.  Föreläsning på Soft Center med start 13.00 där det bjuds på fika. Ceremonin startar 17.00 Intresserade som vill vara med på föredraget eller bara närvara kan anmäla sig till Ulf Alderlöf. Tfn 0708 578 935 Epost  ulf.alderlof@gmail.com