Välkommen

F 17 Kamratförening verkar för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan före detta och för närvarande anställda vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison och bidrar till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison..
Årsmötet 2020/2021 F 17 Kamratförenings årsmöte planeras till mars 2021. Årsmötet innefattar både 2020 och 2021.
F 17 Kamratförening
Webmaster © Mats Svensson
2020 11 07

Välkommen

F 17 Kamratförening verkar för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan före detta och för närvarande anställda vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison och bidrar till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison..
Årsmötet 2020/2021 F 17 Kamratförenings årsmöte planeras till mars 2021. Årsmötet innefattar både 2020 och 2021.
F 17 Kamratförening F 17
Webmaster © Mats Svensson
2020 11 07