Föreningen
F 17 kamratförening bildades 1979 på initiativ av dåvarande flottiljchefen Erik Spångberg. Antalet medlemmar är idag ungefär 600. Målet med kamratföreningen är att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan personal som tillhör eller tillhört Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison. Bidra till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison. Befordra gott kamratskap Utgöra en föreningslänk mellan Blekinge Flygflottilj, Ronneby Garnison och bygden. Verksamheten Året omfattar ett antal kamratträffar med någon intressant föreläsare eller ett studiebesök inom Ronneby Garnison. Därtill kommer några resor med kulturell inriktning, såväl endagars som flerdagars bussresor genomförs. Ett stort engagemang finns också i verksamheten vid F 17 förbandsmuseum. Medlemsavgift betalas genom fakturering (inbetalningskort) vilket utsändes från föreningen i samband med kallelsen till årsmötet. Årsavgiften är 100 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem. I årsavgiften för huvudmedlem ingår två nummer av Bredåkrabladet. Plusgiro: 855979-1 Organisationsnummer: 835600-4351 För kontakt med enskilda medlemmar ur styrelsen, se adress- och telefonlista. Epost till styrelsen styrelsen @f17kamratforening.se Telefon, kontoret F 17: 0457 - 47 19 83 Telefontid (säkrast) tisdagar 0900 - 1200   Vill du skicka brev till oss är adressen: F17 Kamratförening Box 502 372 25 RONNEBY
T18 pilot
F 17 Kamratförenings styrelse 2018. Från vänster: Rune Kronqvist, Allan Lindgren, Leif Possung, Rune Pettersson, Ulf Alderlöf, Benny Hellström (ordf), Bo Hagertz (sekr), Bengt Andersson och Bengt Gustafsson.
Webmaster:  Mats Svensson
F 17 F 17 Kamratförening 2018 11 25
F 17 kamratförening bildades 1979 på initiativ av dåvarande flottiljchefen Erik Spångberg. Antalet medlemmar är idag ungefär 600. Målet med kamratföreningen är att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan personal som tillhör eller tillhört Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison och bidra till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison samt befordra gott kamratskap, utgöra en föreningslänk mellan Blekinge Flygflottilj, Ronneby Garnison och bygden samt verksamheten. Året omfattar ett antal kamratträffar med någon intressant föreläsare eller ett studiebesök inom Ronneby Garnison. Därtill kommer några resor med kulturell inriktning, såväl endagars som flerdagars bussresor genomförs. Ett stort engagemang finns också i verksamheten vid F 17 förbandsmuseum. Medlemsavgift betalas genom fakturering (inbetalningskort) vilket utsändes från föreningen i samband med kallelsen till årsmötet. Årsavgiften är 100 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem. I årsavgiften för huvudmedlem ingår två nummer av Bredåkrabladet. Plusgiro: 855979-1 Organisationsnummer: 835600-4351 För kontakt med enskilda medlemmar ur styrelsen, se adress- och telefonlista. Epost till styrelsen: styrelsen @f17kamratforening.se Telefon, kontoret F 17: 0457 - 47 19 83 Telefontid (säkrast) tisdagar 0900 - 1200 Vill du skicka brev till oss är adressen: F17 Kamratförening Box 502 372 25 RONNEBY
Webmaster:  Mats Svensson
F 17 Kamratförening
F 17 2018 12 13 T18 pilot F 17 Kamratförenings styrelse 2018. Från vänster: Rune Kronqvist, Allan Lindgren, Leif Possung, Rune Pettersson, Ulf Alderlöf, Benny Hellström (ordf), Bo Hagertz (sekr), Bengt Andersson och Bengt Gustafsson.
Föreningen