Webmaster © Mats Svensson  2024 06-02
Föreningen
Föreningens styrelse 2024 Fr vänster: Vice Ordf Bengt Andersson, Bengt Gustafsson, Kassör Solweig Svensson, Anders Larsson, Ordf Ulf Alderlöf, Sekr Bo Hagertz och Leif Possung.
F 17 kamratförening bildades 1979 på initiativ av dåvarande flottiljchefen Erik Spångberg. Antalet medlemmar är idag ungefär 500. Målet med kamratföreningen är att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan personal som tillhör eller tillhört Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison. Bidra till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison. Befordra gott kamratskap Utgöra en föreningslänk mellan Blekinge Flygflottilj, Ronneby Garnison och bygden. Verksamheten Året omfattar ett antal kamratträffar med någon intressant föreläsare eller ett studiebesök inom Ronneby Garnison. Därtill kommer några resor med kulturell inriktning, såväl endagars som flerdagars bussresor genomförs. Ett stort engagemang finns också i verksamheten vid F 17 förbandsmuseum. Medlemsavgift betalas genom fakturering (inbetalningskort) vilket utsändes från föreningen i samband med kallelsen till årsmötet. Årsavgiften är 100 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem. I årsavgiften för huvudmedlem ingår två nummer av Bredåkrabladet. Plusgiro: 855979-1, Swish: 1231643618 (nya medlemmar anger namn och adress!) Organisationsnummer: 835600-4351 Epost till styrelsen: styrelsen@f17kamratforening.se Telefon, kontoret F 17: 0457 - 47 19 83 Telefontid (säkrast) tisdagar 0900 - 1200 Vill du skicka brev till oss är adressen: F17 Kamratförening Box 502 372 25 RONNEBY
F 17 Kamratförening
Föreningen
F 17 kamratförening bildades 1979 på initiativ av dåvarande flottiljchefen Erik Spångberg. Antalet medlemmar är idag ungefär 500. Målet med kamratföreningen är att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan personal som tillhör eller tillhört Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison. Bidra till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison. Befordra gott kamratskap Utgöra en föreningslänk mellan Blekinge Flygflottilj, Ronneby Garnison och bygden. Verksamheten Året omfattar ett antal kamratträffar med någon intressant föreläsare eller ett studiebesök inom Ronneby Garnison. Därtill kommer några resor med kulturell inriktning, såväl endagars som flerdagars bussresor genomförs. Ett stort engagemang finns också i verksamheten vid F 17 förbandsmuseum. Medlemsavgift betalas genom fakturering (inbetalningskort) vilket utsändes från föreningen i samband med kallelsen till årsmötet. Årsavgiften är 100 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem. I årsavgiften för huvudmedlem ingår två nummer av Bredåkrabladet. Plusgiro: 855979-1, Swish: 1231643618 (nya medlemmar anger namn och adress!) Organisationsnummer: 835600-4351 Epost till styrelsen: styrelsen@f17kamratforening.se Telefon, kontoret F 17: 0457 - 47 19 83 Telefontid (säkrast) tisdagar 0900 - 1200 Vill du skicka brev till oss är adressen: F17 Kamratförening Box 502 372 25 RONNEBY
F 17 Kamratförening
F 17
Föreningens styrelse 2024 Fr vänster: Vice Ordf Bengt Andersson, Bengt Gustafsson, Kassör Solweig Svensson, Anders Larsson, Ordf Ulf Alderlöf, Sekr Bo Hagertz och Leif Possung.