Webmaster © Mats Svensson  2024 06-02
Spaningsdivision till F 17
Den första spaningsviggen landade på F17 1978. I spaningsdivisionen ingick både SF37 och SH 37, SF med kameranos och SH avsedd för havsövervakning med radar och kamerakapsel. SH37 var som spaningsflygplan operativ i flygvapnet under 21 år och avvecklades slutligen 1996. Tjugofem (25) SH37 levde sedan vidare efter modifiering vid Saab i versionen AJSH37.
Första gruppen J35 ur F 3 hälsas välkomna till F 17. Carl-Sev ed Englund, Kjell Palm, B-G Sv ensson och Kjell Johansson
1974 kom F 18-gänget. Kjell W ickström, Ulf Hansson/Lyhagen, "Lill-Uffe" Hansson, Rolan d Larsson, Carl-Seved Englund, "Lill-Calle" Carlsson, B-G Sv ensson, Björn Lundqvist, Christer Bergfors och Ronnie Larsen.
Första 35-pi loterna på F 17.
12 december 1981 var det 41 år sedan de första JA 37 Viggen levererades till F 17. Viggen togs ur tjänst vid F 17 19 juni 2002. Viggen-epoken kom alltså att vara 24 år.
1944
1947
1954
1956
1973
1978
1981
JA 37
2002
JAS 39 A
2004
JAS 39 C
18 december 1975, togs A 32A Lansen ur aktiv tjänst vid F 17.
A 21R J 35 Draken
F 17 Kamratförening
F 17 Kamratförening
F 17
Spaningsdivision till F 17
Den första spaningsviggen landade på F17 1978. I spaningsdivisionen ingick både SF37 och SH 37, SF med kameranos och SH avsedd för havsövervakning med radar och kamerakapsel. SH37 var som spaningsflygplan operativ i flygvapnet under 21 år och avvecklades slutligen 1996. Tjugofem (25) SH37 levde sedan vidare efter modifiering vid Saab i versionen AJSH37.
Första gruppen J35 ur F 3 hälsas välkomna till F 17. Carl-Sev ed Englund, Kjell Palm, B-G Sv ensson och Kjell Johansson
Första 35-pi loterna på F 17.
12 december 1981 var det 41 år sedan de första JA 37 Viggen levererades till F 17. Viggen togs ur tjänst vid F 17 19 juni 2002. Viggen-epoken kom alltså att vara 24 år.
1944
1947
1954
1956
1973
1978
1981
JA 37
2002
JAS 39 A
2004
JAS 39 C
18 december 1975, togs A 32A Lansen ur aktiv tjänst vid F 17.
A 21R J 35 Draken