Webmaster © Mats Svensson  2024 07-15
Vill du komma på besök i traditionsrummet måste anmälan ske några dagar före själva besöket, på grund av inpasseringsbestämmelser vid F17. Vi tar helst emot besök tisdags förmiddagar då vi arbetar i traditionsrummet. Det går förstås vid andra tidpunkter, då enligt överens-kommelse. Kontakta oss via mail: kamratforeningenf17@outlook.com Föreningens museigrupp nås även på denna adressen. VÄLKOMNA! Museigruppen
Traditionsrum ”F17 Förbandsmuseum”
F 17 Kamratförening
Traditionsrum ”F17 Förbandsmuseum”
F 17 Kamratförening
F 17
Vill du komma på besök i traditionsrummet måste anmälan ske några dagar före själva besöket, på grund av inpasseringsbestämmelser vid F17. Vi tar helst emot besök tisdags förmiddagar då vi arbetar i traditionsrummet. Det går förstås vid andra tidpunkter, då enligt överenskommelse. Kontakta oss via mail: kamratforeningenf17@outlook.com Föreningens museigrupp nås även på denna adressen. VÄLKOMNA! Museigruppen