Webmaster © Mats Svensson  2024 06-02
Vill du bli medlem? Välkommen att kontakta: styrelsen@f17kamratforening.se
Medlemskap erhålls av den som är eller har varit anställd, fullgör eller har fullgjort sin värnplikt, är eller har varit frivilligpersonal vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison samt dennes familjemedlemmar efter intresseanmälan. Varje annan person med intresse av kamratföreningens målsättning och syfte kan bli medlem genom ansökan till styrelsen. Medlemsskap inträder när medlemsavgiften är betald.
Medlemsskap
F 17 Kamratförening
Medlemskap erhålls av den som är eller har varit anställd, fullgör eller har fullgjort sin värnplikt, är eller har varit frivilligpersonal vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison samt dennes familjemedlemmar efter intresseanmälan. Varje annan person med intresse av kamratföreningens målsättning och syfte kan bli medlem genom ansökan till styrelsen. Medlemsskap inträder när medlemsavgiften är betald.
Vill du bli medlem? Välkommen att kontakta: styrelsen@f17kamratforening.se
F 17 Kamratförening
F 17