Välkommen

F 17 Kamratförening verkar för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan före detta och för närvarande anställda vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison och bidrar till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison..
Årsmötet 2020 F 17 Kamratförening årsmöte torsdagen den 26 mars 2020 är inställt. Det är sannolikt att inget årsmöte genomförs förrän till hösten 2020.
2020 09 28
F 17 Kamratförening
Webmaster © Mats Svensson

Välkommen

F 17 Kamratförening verkar för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan före detta och för närvarande anställda vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison och bidrar till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison..
Årsmötet 2020 F 17 Kamratförening årsmöte torsdagen den 26 mars 2020 är inställt. Det är sannolikt att inget årsmöte genomförs förrän till hösten 2020.
F 17 Kamratförening F 17
Webmaster © Mats Svensson
2020 09 28