Välkommen

F 17 Kamratförening verkar för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan före detta och för närvarande anställda vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison och bidrar till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison..
F 17 Kamratförening
Webmaster © Mats Svensson
2021 01 01
Vi önskar alla våra medlemmar ett Gott Nytt År!
Styrelsen
Information ang årsmöten 2020 och 2021

Välkommen

F 17 Kamratförening verkar för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan före detta och för närvarande anställda vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison och bidrar till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison..
F 17 Kamratförening F 17
Vi önskar alla våra medlemmar ett Gott Nytt År!
Styrelsen
Webmaster © Mats Svensson
2021 01 01