Årsmötet 2020
F 17 Kamratförening kallar härmed sina medlemmar till årsmöte torsdagen den 26 mars 2020 kl 1800.

Välkommen !

F 17 Kamratförening verkar för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan före detta och för närvarande anställda vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison och bidrar till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison..
F 17 Kamratförening
Ordförande: Benny Hellström
Sekreterare: Bo Hagertz
Webmaster: Mats Svensson
2020 02 20
GDPR Dataskyddsförordningen, kallad GDPR (General Data Protection Regulation) gäller från och med den 25 maj Den styr hur företag, organisationer, klubbar sparar och använder information som innehåller personuppgifter. Det blir med andra ord ännu viktigare att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och transparent sätt. Det betyder till exempel att du som medlem alltid har rätt att veta vilka uppgifter som finns sparade om dig och på vilket sätt de används. Du har också möjlighet att rätta den information som finns sparad och hur den används som exempel i en medlemsmatrikel.

Välkommen !

F 17 Kamratförening verkar för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan före detta och för närvarande anställda vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison och bidrar till vårdnaden av traditioner från Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison..
Ordförande: Benny Hellström
Sekreterare: Bo Hagertz
Webmaster: Mats Svensson
F 17 Kamratförening
2020 02 20
Dataskyddsförordningen, kallad GDPR (General Data Protection Regulation) gäller från och med den 25 maj Den styr hur företag, organisationer, klubbar sparar och använder information som innehåller personuppgifter. Det blir med andra ord ännu viktigare att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och transparent sätt. Det betyder till exempel att du som medlem alltid har rätt att veta vilka uppgifter som finns sparade om dig och på vilket sätt de används. Du har också möjlighet att rätta den information som finns sparad och hur den används som exempel i en medlemsmatrikel.   GDPR http://www.juridiskvagledning.se/ny-dataskyddsforordning/
Årsmötet 2020
F 17 Kamratförening kallar härmed sina medlemmar till årsmöte torsdagen den 26 mars 2020 kl 1800.

F 17 Kamratförenings årsmöte 2019 avhölls på

F 17 den 21 mars 2019 kl 1800.