Program över studiebesök och föredrag är tillika inbjudan
till respektive aktivitet. Något särskilt papper om inbjudan
eller påminnelse inför varje aktivitet kommer alltså inte att
utsändas. Vi tar emot din anmälan på telefon 0457-212 46
alternativt via e-post: 
Var noga med att ange den aktivitet du anmäler dig till. Vi
rekommenderar att du anmäler dig under tid som finns
angiven i respektive inbjudan.
Mycket välkomna !
Styrelsen
Anmälansrutiner
F 17 Kamratförening Medlemssida Medlemssida Startsida Bredåkrabladet Föreningen Medlemskap Anmälan Traditionsrum Evenemang Länkar Startsida Bredåkrabladet Föreningen Medlemskap Anmälan Traditionsrum Evenemang Länkar
Ordförande: Benny Hellström
Sekreterare: Bo Hagertz
Webmaster:  Mats Svensson
F 17 2019 06 11
Program över studiebesök och föredrag är tillika inbjudan till respektive aktivitet. Något särskilt eller påminnelse inför varje aktivitet kommer alltså inte att utsändas. Vi tar emot din anmälan på telefon 0457- 212 46 alternativt via epost till anmalan@f17kamratforening.se  Var noga med att ange den aktivitet du anmäler dig till. Vi rekommenderar att du anmäler dig under tid som finns angiven i respektive inbjudan. Mycket välkomna ! Styrelsen  
Anmälansrutiner
Ordförande: Benny Hellström
Sekreterare: Bo Hagertz
Webmaster:  Mats Svensson
F 17 Kamratförening
F 17 2019 06 11