Medlemskap

Medlemsskap erhålls av den som är eller har varit anställd, fullgör eller har fullgjort sin värnplikt, är eller har varit frivilligpersonal vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison samt dennes familjemedlemmar efter intresseanmälan. Varje annan person med intresse av kamratföreningens målsättning och syfte kan bli medlem genom ansökan till styrelsen. Medlemsskap inträder när medlemsavgiften är betald. Vill du bli medlem? Välkommen att kontakta: Bo Hagertz 0457-216 89 / 0705-654 723    bo.hagertz@telia.com     eller Allan Lindgren 0455-495 67 / 070-846 47 59 allan.lindgren@telia.com  
Webmaster:  Mats Svensson
F 17 F 17 Kamratförening 2018 11 25

Medlemskap

Medlemsskap erhålls av den som är eller har varit anställd, fullgör eller har fullgjort sin värnplikt, är eller har varit frivilligpersonal vid Blekinge Flygflottilj eller Ronneby Garnison samt dennes familjemedlemmar efter intresseanmälan. Varje annan person med intresse av kamratföreningens målsättning och syfte kan bli medlem genom ansökan till styrelsen. Medlemsskap inträder när medlemsavgiften är betald. Vill du bli medlem? Välkommen att kontakta: Bo Hagertz 0457-216 89 / 0705-654 723    bo.hagertz@telia.com     eller Allan Lindgren 0455-495 67 / 070-846 47 59 allan.lindgren@telia.com  
Webmaster:  Mats Svensson
F 17 Kamratförening
F 17 2018 12 13