Webmaster © Mats Svensson  2023-11-20 2023
F17 Kamratförenings verksamhetsplan 2023 höst Augusti Styrelsens upptaktsmöte i Kivik Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje måndag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse. September Studiebesök Linköping inställt Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje måndag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse. Oktober Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje måndag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse. November Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje måndag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse. Planering pågår för studiebesök inom F17 December Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje måndag fm Museigruppen arbetar jobbar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse CF17 Årsgenomgång Föreningens sedvanliga julbord, detaljer kommer senare Redaktionen för Bredåkrabladet. Bredåkrabladet nr 2 2023 är nu utskickat till alla medlemmar. Uppstartsmöte för vårens upplaga är 24 januari 2024. Övrigt Besök traditionsrum enl. överenskommelse med museigruppen.
F 17 Kamratförening
F 17 Kamratförening
2023 F 17
Augusti Styrelsens upptaktsmöte i Kivik Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje måndag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse. September Studiebesök Linköping inställt Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje måndag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse. Oktober Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje måndag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse. November Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje måndag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse. Planering pågår för studiebesök inom F17 December Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje måndag fm Museigruppen arbetar jobbar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse CF17 Årsgenomgång Föreningens sedvanliga julbord, detaljer kommer senare Redaktionen för Bredåkrabladet. Bredåkrabladet nr 2 2023 är nu utskickat till alla medlemmar. Uppstartsmöte för vårens upplaga är 24 januari 2024. Övrigt Besök traditionsrum enl. överenskommelse med museigruppen
F17 Kamratförenings verksamhetsplan 2023 höst