Webmaster © Mats Svensson  2023-06-01
F 17 Kamratförening
2023
F17 Kamratförenings verksamhetsplan 2023 Januari Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje måndag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse. Februari Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje måndag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse. Mars Årsmöte 30/3 Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje måndag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse. April Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje måndag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse. Planering pågår för studiebesök inom F17 Maj Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje måndag fm Museigruppen arbetar jobbar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse Juni Deltaga i Nationaldagsfirande den 6 juni Sommarlunch för styrelse och arbetsgrupper Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje måndag fm CF17 halvårsgenomgång Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse Juli Ingen verksamhet Redaktionen för Bredåkrabladet. jan: Uppstart/ erfarenheter/ överblick/ preliminärt innehåll feb: Avstämning/ nya inslag mars: Avstämning, justeringar. mars: Avstämning/ justeringar/ Presstopp mars: Avstämning april: Korrektur och OK från ansvarig utgivare april: Godkännande och beställning maj: Utgivning Övrigt Besök traditionsrum enl. överenskommelse med museigruppen Höstens verksamhetsplan kommer i augusti
F 17 Kamratförening
2023
Januari Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje måndag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse. Februari Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje måndag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse. Mars Årsmöte 30/3 Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje måndag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse. April Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje måndag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse. Planering pågår för studiebesök inom F17 Maj Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje måndag fm Museigruppen arbetar jobbar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse Juni Deltaga i Nationaldagsfirande den 6 juni Sommarlunch för styrelse och arbetsgrupper Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje måndag fm CF17 halvårsgenomgång Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse Juli Ingen verksamhet Redaktionen för Bredåkrabladet. jan: Uppstart/ erfarenheter/ överblick/ preliminärt innehåll feb: Avstämning/ nya inslag mars: Avstämning, justeringar. mars: Avstämning/ justeringar/ Presstopp mars: Avstämning april: Korrektur och OK från ansvarig utgivare april: Godkännande och beställning maj: Utgivning Övrigt Besök traditionsrum enl. överenskommelse med museigruppen Höstens verksamhetsplan kommer i augusti
F17 Kamratförenings verksamhetsplan
F 17