Webmaster © Mats Svensson  2022-07-27
F 17 Kamratförening
F17 Kamratförenings verksamhetsplan 2022 Januari Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje torsdag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse. Februari Birger Östling, f.d. flygledare föreläser och visar film från ”kalla kriget” Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje torsdag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse. Mars Årsmöte 24/3 Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje torsdag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse. April Birger Östling, f.d. flygledare föreläser och visar film från ”kalla kriget” Representantskapsmöte SMKR Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje torsdag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse. Museigruppen, studiebesök F10 museum Maj Studieresa till Linköping. Besök SAAB och FV-museum Birger Östling, f.d. flygledare föreläser och visar film från ”kalla kriget” Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje torsdag fm Museigruppen arbetar jobbar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse Juni Deltaga i Nationaldagsfirande den 6 juni Nordiskt kamratföreningsmöte i Tavastehus Finland Sommarlunch för styrelse och arbetsgrupper Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje torsdag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse Juli Ingen verksamhet Redaktionen för Bredåkrabladet. 26 jan: Uppstart/ erfarenheter/ överblick/ preliminärt innehåll 09 feb: Avstämning/ nya inslag 02 mars: Avstämning, justeringar. 16 mars: Avstämning/ justeringar/ Presstopp 30 mars: Avstämning 06 april: Korrektur och OK från ansvarig utgivare 20 april: Godkännande och beställning 11 maj: Utgivning Övrigt Besök traditionsrum enl. överenskommelse med museigruppen Höstens verksamhetsplan kommer i augusti
2022
F 17 Kamratförening
F 17
F17 Kamratförenings verksamhetsplan 2022 Januari Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje torsdag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse. Februari Birger Östling, f.d. flygledare föreläser och visar film från ”kalla kriget” Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje torsdag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse. Mars Årsmöte 24/3 Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje torsdag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse. April Birger Östling, f.d. flygledare föreläser och visar film från ”kalla kriget” Representantskapsmöte SMKR Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje torsdag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse. Museigruppen, studiebesök F10 museum Maj Studieresa till Linköping. Besök SAAB och FV- museum Birger Östling, f.d. flygledare föreläser och visar film från ”kalla kriget” Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje torsdag fm Museigruppen arbetar jobbar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse Juni Deltaga i Nationaldagsfirande den 6 juni Nordiskt kamratföreningsmöte i Tavastehus Finland Sommarlunch för styrelse och arbetsgrupper Styrelsemöte sker normalt 3:e onsdagen. Fotogruppen arbetar varje torsdag fm Museigruppen arbetar i traditionsrummet varje tisdag fm Besök i traditionsrummet enligt överenskommelse Juli Ingen verksamhet Redaktionen för Bredåkrabladet. 26 jan: Uppstart/ erfarenheter/ överblick/ preliminärt innehåll 09 feb: Avstämning/ nya inslag 02 mars: Avstämning, justeringar. 16 mars: Avstämning/ justeringar/ Presstopp 30 mars: Avstämning 06 april: Korrektur och OK från ansvarig utgivare 20 april: Godkännande och beställning 11 maj: Utgivning Övrigt Besök traditionsrum enl. överenskommelse med museigruppen Höstens verksamhetsplan kommer i augusti
2022