F 17 Kamratförening Årsmötet Årsmötet Startsida Bredåkrabladet Föreningen Medlemskap Anmälan Traditionsrum Evenemang Länkar Startsida Bredåkrabladet Föreningen Medlemskap Anmälan Traditionsrum Evenemang Länkar
Major Peter Forslund, ledningssystemansvarig vid 3.helikopterskvadronen berättar: Inom ramen för 3.hkpskv så ingår förmåga att upprätta stabsplats samt utöva ledning med ett för verksamheten anpassat sambandssystem. På huvudbas i H93 är detta fast installerat. För gruppering vid sidobas används ett containerbaserat sambandssystem. Systemet är anpassat för samverkan med marinen och för att stödja helikopterinsats i en marin stridsmiljö. Detta ställer särskilda krav avseende bland annat krypterat samband på radio till marina enheter. Till systemet kopplas ett antal stabscontainrar i vilka man har tillgång till de system som behövs för ledning och teknisk tjänst. Vid utgruppering till tillfälliga landningsplatser  samt vid stöd till samhället såsom efterforskning av försvunna personer och skogsbränder används en specialutrustad minibuss. I bussen finns all kommunikationsutrustning för samverkan med egna helikoptrar samt civila enheter inom blåljusverksamheten. Bilens fordonsdatorsystem är också uppkopplad mot SOS Alarm för snabbare hantering av stöduppgifter från civila myndigheter. Fordonet är också utrustat med eget elverk för ökad uthållighet samt klassat som utryckningsfordon.
Ordförande: Benny Hellström
Sekreterare: Bo Hagertz
Webmaster:  Mats Svensson
F 17 2020 01 14
Kamratföreningen besökte 3. Helikopterskvadronen
Helikopter 15 (HKP 15) är en lätt transporthelikopter med mark- och sjöoperativ inriktning och togs i tjänst 2006. Helikoptertypen samverkar med marina förband och kan vid internationella insatser stödja med ombordbaserad helikopter på fartyg. Helikoptertypen har medverkat vid insatser i Adenviken.
Efter lång tid som byggarbetsplats kunde 3. helikopterskvadronen vid årsskiftet äntligen flytta in i sina nya lokaler. En otroligt fin arbetsplats i modern miljö. F 17 kamratförening fick förmånen att besöka förbandet, arbetsplatserna samt erhålla  information om flygsystemen.
Ett hundratalet besökare lyssnar på Stf skvadronchefen Knut Perssons information om förbandet!
Helikopter 14 (HKP 14) som är en medeltung transporthelikopter med mark- och sjöoperativ inriktning och togs i tjänst 2011.
Ledningssystemfunktionen vid skvadronen.
Foto: Mats Svensson
Foto: Mats Svensson
Foto: Mats Svensson
Klicka för större bild
Klicka för större bild
Peter Forslund och Sony Jönsson vid förbandets välutrustade ledningsfordon.
Peter och Sony på position vid informations- och kommunikationsutrustningen i ledningsbilen.
Helikopter 14F (NH90)
Helikopter 15
Dessutom:
Vid tangentbordet och kameran: Mats Svensson
Ordförande: Benny Hellström
Sekreterare: Bo Hagertz
Webmaster:  Mats Svensson
2020 01 14
Kamratföreningen besökte 3. Helikopterskvadronen
Helikopter 15 (HKP 15) är en lätt transporthelikopter med mark- och sjöoperativ inriktning och togs i tjänst 2006. Helikoptertypen samverkar med marina förband och kan vid internationella insatser stödja med ombordbaserad helikopter på fartyg. Helikoptertypen har medverkat vid insatser i Adenviken.
Efter lång tid som byggarbetsplats kunde 3. helikopterskvadronen vid årsskiftet äntligen flytta in i sina nya lokaler. En otroligt fin arbetsplats i modern miljö. F 17 kamratförening fick förmånen att besöka förbandet, arbetsplatserna samt erhålla  information om flygsystemen.
Ett hundratalet besökare lyssnar på Stf skvadronchefen Knut Perssons information om förbandet!
Helikopter 14 (HKP 14) som är en medeltung transporthelikopter med mark- och sjöoperativ inriktning och togs i tjänst 2011.
Foto: Mats Svensson
Foto: Mats Svensson
Foto: Mats Svensson
Klicka för större bild
Vid tangentbordet och kameran: Mats Svensson
Major Peter Forslund, ledningssystemansvarig vid 3.helikopterskvadronen berättar: Inom ramen för 3.hkpskv så ingår förmåga att upprätta stabsplats samt utöva ledning med ett för verksamheten anpassat sambandssystem. På huvudbas i H93 är detta fast installerat. För gruppering vid sidobas används ett containerbaserat sambandssystem. Systemet är anpassat för samverkan med marinen och för att stödja helikopterinsats i en marin stridsmiljö. Detta ställer särskilda krav avseende bland annat krypterat samband på radio till marina enheter. Till systemet kopplas ett antal stabscontainrar i vilka man har tillgång till de system som behövs för ledning och teknisk tjänst. Vid utgruppering till tillfälliga landningsplatser  samt vid stöd till samhället såsom efterforskning av försvunna personer och skogsbränder används en specialutrustad minibuss. I bussen finns all kommunikationsutrustning för samverkan med egna helikoptrar samt civila enheter inom blåljusverksamheten. Bilens fordonsdatorsystem är också uppkopplad mot SOS Alarm för snabbare hantering av stöduppgifter från civila myndigheter. Fordonet är också utrustat med eget elverk för ökad uthållighet samt klassat som utryckningsfordon.
Ledningssystemfunktionen vid skvadronen.
Peter Forslund och Sony Jönsson vid förbandets välutrustade ledningsfordon.
Peter och Sony på position vid informations- och kommunikationsutrustningen i ledningsbilen.
Dessutom:
F 17 Kamratförening
F 17
Foto: Mats Svensson